Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Seminaari - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Mieluiten kieliteknologian aineopinnot ja syventävien opintojen pakollisten kurssien pääosa suoritettuna.

Tavoitteet:

 • Tarkoitettu pro gradu -tutkielman tekijöille ja tavoitteena on saada gradu tehdyksi seminaarin yhden lukuvuoden aikana

Kurssin sisältö:

 • Gradun laatimista koskevaa ohjeistusta ja neuvoja.
 • Gradusuunnitelman laatiminen (josta erilliset ohjeet).

Kirjallisuus:

 • Ks. verkossa saatavilla oleva sähköisessä muodossa oleva kieliteknologian alan aikakausjulkaistu ja konferenssien julkaisut (ks http://www.ling.helsinki.fi/filt).

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • 10 op uusien tutkintovaatimusten mukaan suorittaville (ks. ns. uudet tutkintovaatimukset), 2 ov vanhojen vaatimusten mukaan suorittaville.

Opetus

Opettaja:

 • Kimmo Koskenniemi

Suoritustapa:

 • Osallistuminen kahden lukukauden (eli yhden lukuvuoden ajan) seminaarin istuntoihin ja yksi tai kaksi esitelmää omasta aiheesta sekä osallistuminen keskusteluun muiden esitelmistä.

Paikka ja aika:

 • Laitoksen seminaarihuoneessa keskiviikkoisin klo 14-16 kurssin kalenterin mukaisina viikkoina.

Ilmoittautuminen:

 • Sähköpostitse seminaarin pitäjälle, viestiin mukaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, HY:n opiskelijanumero.

Kurssimateriaali:

 • Verkkosivut, ks. erityisesti vasemman laidan linkeistä kohtaa Materiaalit, jonne tulee viitteitä.