Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt270: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - kevät 2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin materiaalit

Seuraavassa on materiaalia, jota voidaan käyttää kurssilla. Kaikkea tätä ei tietenkään ole tarkoitus lukea (ainakaan tämän kurssin suorittamiseksi).

Kirjallisuus

BK2003
Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003.
Tärkein lähde, jota seurataan. Käytettävissä on painettua versiota vähän aiempi, johon sivuvalikossa linkki ja josta paperikopio kansiossa Unix-luokassa. Tämä aiempi versio on kurssilla käytössä siksi, että siinä on mukana kaksitasosääntöjä koskeva osuus, jota painetussa versiossa ei ole mukana.
JM2000
Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and language prodessing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. Prentice Hall, 2000.
Tähän kirjaan liittyy verkossa materiaalia, mm. luettelo Internetistä löytyvistä aihepiiriin liittyvistä ohjelmista ym.
Tässäkin kirjassa on paljon äärellistilaisista menetelmistä, mm. luvuissa 2-3 ss. 21-90 ja luvussa 3 ss. 105-118. Automaattien sulkeumaa (Kleenen tähteä) käsittelevässä kuvassa ja tekstissä ss. 50-51 on kiusallinen virhe: sekä kuva että teksti ovat väärin. Muista kirjan virheistä on luettelo verkossa.
RS
Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997.
Kokoomateos, jossa on artikkeleita erilaisista äärellistilaisista syntaktisista ja morfologisista jäsennysmenetelmistä.
ACL Anthology
Jokseenkin kaikki ACL:n ja COLINGin konferenssijulkaisujen, sekä Computationa Linguistics -lehden artikkelit löytyvät ACL Anthologyn sivuilta josta niitä voi myös systemaattisesti hakea.

Keskustelualue

Näitä sivuja täydentämässä käytetään KITWIKI-nimistä wiki-alustaa CSC:ssä. Jokaisen kurssille osallistuvan tulee rekisteröityä KITWIKIin, ellei jo ole. Rekisteröityessä tulee ottaa KITWIKIn tunnukseksi EtunimiSukunimi -tyyppinen käyttäjätunnus. Rekisteröityminen tapahtuu menemällä osoitteeseen http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/. Siellä vasemman palkin yläosassa on teksti "Register", jota napsauttamalla pääsee lomakkeelle, jossa annetaan käyttäjän tiedot. Yläosassa olevat ohjeet ja niiden hyväksymistä vastaava kohta pitää huomata ja rastia. Sähköpostiosoitteeksi täytyy laittaa oman yliopiston s-postiosoite (ei hotmail- eikä gmail-osoite). Hyväksytyn lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostissa salasanan ja voit aloittaa viestin avulla KITWIKIn käytön.

Ohjelmia