Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt270: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - kevät 2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Ohjelmoinnin perusteet (CLT230), tai muuten hankittua jonkilaista taitoa tietokoneen ohjelmoimiseksi.
 • Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (CLT260) tai vastaavat tiedot ja taidot sekä sen kurssin edelytykset.

Tavoitteet:

 • Oppia laatimaan pienimuotoisia morfologisia jäsentimiä äärellistilaisten transduktorien esim. XFST:n avulla.

Kurssin sisältö:

 • Äärellistilaiset automaatit ja transduktorit, transduktorileksikko ja sen rakenne, fonologiset säännöt transduktoreina ja leksikon ja sääntöjen yhteispeli.
 • Harjoitustehtäviä ja pienimuotoinen harjoitustyö.

Kirjallisuus:

 • Osia kirjasta: K. Beesley & L. Karttunen, Finite state morphology, CSLI Publications, 2003.

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • 3 op (ks. tutkintovaatimukset)

Opetus

Opettaja:

 • Kimmo Koskenniemi, kurssiassistenttina Seppo Nyrkkö

Suoritustapa:

 • Harjoitustehtävien ja harjoitustyön ja siihen liittyvän selostuksen hyväksyttävä tekeminen. Voidaan suorittaa kokonaan verkon kautta.

Paikka ja aika:

 • S20A Unix-luokka, 23.1.-27.2.2007, tiistaisin klo 9-12. Huom. muuttunut aloituspäivä.

Ilmoittautuminen:

 • Sähköpostitse luennoitsijalle ja viestiin etunimi, sukunimi, HY:n opiskelijanumero, sähköpostiosoite sekä tieto siitä, suorittaako kurssia (opintopisteinä) uusien vai (opintoviikkoina) vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.
 • Kurssilla tarvitaan CSC:n Kielipankin käyttölupa. Jos sellaista ei entuudestaan ole, niin sellainen tulee hankkia ennen kurssin alkua koordinaattori Hanna Westerlundin kautta.

Kurssimateriaali:

 • Yllä mainitusta kirjasta osia ja loput verkossa.