Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt250: Kielenkäsittelymoduulien evaluointi - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin suoritus (3 op)

Kurssilla on 5 tehtäväerää, yksi tehtäväerä/luentokerta. Tehtäviä on tehtäväerää kohden 2-4 kappaletta. Yhden tehtäväerän suoritukseksi lasketaan vaihtoehtoisesti:

  1. Opiskelija on palauttanut väh. yhden hyväksytyn tehtävän tehtäväerästä
  2. Opiskelija on palauttanut luentopäiväkirjan (vastaa n. 4h työmäärää) koko kurssista. Tällä voi korvata vain yhden tehtäväerän.
  3. Opiskelija korvaa aiheen käsittelyn yhden luentokerran oppimispäiväkirjalla (ks. oppimispäiväkirja ) josta sovitaan erikseen. Tällä voi korvata vain yhden tehtäväerän ellei muuta sovita.

Tehtävä lasketaan suoritetuksi, jos puoleen kaikista sen kysymyksistä on vastattu. Kurssiassistentti voi myös hyväksilukea tehtävän, mikäli tehtäväkokonaisuus muuten on vakuuttava (t.s. hyväksilukea pisteitä muista tehtävistä).

Mikäli tehtäväkokonaisuus on tehty erittäin hyvin, siitä voi saada kompensoivia "ylijääviä" pisteitä, joilla voidaan hyväksilukea muiden erien tehtäviä.

Tehtävissä on erikseen mainittu, mikäli tehtävä vastaa useampaa tehtäväpistettä. Tällöin esimerkiksi erän tehtäväpisteet 1/2 ja 1/2 antavat erästä 2 tehtäväpistettä.

Kurssin arvosana määräytyy hyväksyttyjen tehtävien perusteella.

Jos tehtäväkokonaisuutta ei ole palautettu määräaikaan, eli seuraavan luennon alkuun, mennessä, tehtäviin tulee muutoksia, jotka pitää ottaa huomioon tehtäviä tehtäessä. Tällä vaikeutetaan oikeiden ratkaisujen kopiointia, koska nämä käydään luennolla läpi.

Kurssin täydennys (4 op)

Kurssin suorituksen voi täydentää 4 op:n laajuiseksi. Täydennyksen voi suorittaa kirjoittamalla kriittisen referaatin tällä sivustolla osoitetusta (tai aiheeksi muuten kelpuutetusta) materiaalista.

Referaatti vastaa 4 tehtäväpistettä kokonaisarvostelussa.