Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt250: Kielenkäsittelymoduulien evaluointi - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 44:
» 1.11. Kurssi alkaa klo 9.15 Unix-luokassa.

Evaluoinnista ja koneellisesta kielenkäsittelystä. Alkeistapahtumat ja todennäköisyysjakaumat. Tutustuminen R-ohjelmaan.

viikko 45:
» 8.11. T-testi ja normaalijakauma. Taulukoiden kanssa työskentelyä R-ohjelmalla.

Tiedonhaun evaluointia. Evaluaation suunnittelua.

viikko 46:
» 15.11. Erilaisia evaluaatiotutkimuksia. Evaluaation merkitys. Artikkeleihin tutustumista.
viikko 47:
» 22.11. Tilastollinen merkitsevyys. F-testi ja ANOVA. Tutkimuksellisesti kiinnostavat ilmiöt.

Esimerkki: puheentunnistuksen WER-mitta ja R:n anova-testi.

viikko 48:
» 29.11. 5. Istunto. Kertausta.

Esimerkki: TRINDI Dialogue System ticklist

viikko 49:
» 6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta.
viikko 50:
» 13.12. Yhteenveto. Palaute. Työpaja. Kurssi päättyy.

Kaikkien tehtävien palautus viimeistään pe 15.12.

Myös 4 op:n täydennykseen vaadittava kriittinen referaatti tulee palauttaa viimeistään 15.12.