Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt250: Kielenkäsittelymoduulien evaluointi - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Kieliteknologian peruskurssi
 • Unix- tai Windows-ympäristön perusteet tai ohjelmoinnin perusteet, esim. Clt230 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Tavoitteet:

Kurssin tarkoituksena on antaa kieliteknologeille riittävät todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perustaidot, joita tarvitaan syventävillä evaluointikursseilla (kuten kpk323) ja tilastollisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla (kuten clt350). Harjoitustehtävien avulla opetellaan vapaasti jaettavan tilasto-ohjelman R käyttöä.

Kurssilla pohditaan kieliteknologisten ohjelmakomponenttien ja sovellusten evaluoinnin merkitystä sekä tieteellisessä tutkimuksessa että kaupallisissa sovelluksissa. Samalla tutustutaan myös erityyppisten koe- ja mittaustilanteiden suunnitteluun tieteellisten julkaisujen avulla. Kurssin jälkeen jokaisella on riittävät taidot ymmärtää evaluaatioita koskevia tekstejä ja löytää tilastollisia analyyseja koskevia lisätietoja.

Kurssin sisältö:

 • Johdatus ohjelmistojen evaluointiin

 • Todennäköisyys- ja tilastomatematiikan perusteita

  • Todennäköisyysjakaumat
  • Tilastolliset testit
 • Harjoituksia R-ohjelmalla

Kirjallisuus:

 • Christopher Butler: Statistics in Linguistics
 • Täydentävää kirjallisuutta (ks. materiaalit)

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • 3 op (ks. tutkintovaatimukset)

Opetus

Opettaja:

 • Seppo Nyrkkö [ anyrkko ät cc piste helsinki piste fi ]
 • kurssiassistentti Miikka Silfverberg [ mpsilfve ät cc piste helsinki piste fi ]

Suoritustapa:

Kullakin istuntokerralla (marraskuun ajan) annetaan viikkotehtäväerä. Tehtäviä voi palauttaa aina tehtävien käsitelyyn saakka. Lisätietoja suoritus-sivulla.

 • Kurssin arvosana perustuu tehtäväpisteiden yhteismäärään.
 • Kurssin suorittamiseksi vaaditaan palautus jokaiselta viikolta.
 • Kussin laajuus on 3 op mutta sen voi täydentää 4 op:ksi.
 • Kurssin voi suorittaa etänä (huom. pilottikokeilu, mahd. rajoitettu opiskelijamäärä).

Kurssiassistentti antaa tarvittaessa tehtäviin liittyviä neuvoja sähköpostitse.

Paikka ja aika:

 • Keskiviikkoisin klo 9-12 Unix-luokassa 1.11. - 13.12.2006.
 • Huom. Ei opetusta 6.12.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse opettajalle. Laita kurssin koodi ja nimi otsikkokenttään. Liitä viestiin oma nimesi, opiskelijanumerosi ja sähköpostiosoitteesi.