Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt240: Proseminaari - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisiä ohjeita

Proseminaarin muotoa koskevat samat suositukset kuin pro gradu -tutkielmiakin. Esimerkkinä voi käyttää syventävien opintojen seminaarin sivulla olevaa LaTeX-mallia.