Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt240: Proseminaari - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Aineopintojen tärkeimmät kurssit tulee olla suoritettuna.

Tavoitteet:

 • Oppia esittämään laajempia kokonaisuuksia kirjallisesti ja suullisesti sekä kehittää tutkijan taitoja.
 • Proseminaarissa tehdään kieliteknologisesta aiheesta esitelmä, posteri tai verkkosivu. Pääaine-opiskelijoille kyseessä on kandidaatintutkielman suunnittelu ja suunnitelman esittely.
 • Erillisen vaatimuskohdan Ctl241 Kirjallinen työ on johonkin kieliteknologiseen aiheeseen liittyvä itsenäinen työ ja siitä tehty n. 15 sivun kirjallinen raportti. Tavoitteena on, että kirjallinen työ valmistuu proseminaarin aikana.

Kurssin sisältö:

 • Proseminaari kestää lukuvuoden, tapaamisia on n. joka toinen viikko. Syyslukukauden aikana kehitellään aiheita ja opiskellaan tutkimustyön tekemistä ja raportointia. Kevätlukukaudella annetaan työnohjausta ja pidetään esitelmä
 • Esitelmä toimitetaan kirjallisena jakoon viikkoa ennen seminaaritilaisuutta (tiedotus sähköpostilistan kautta). Jakelu mieluiten elektronisesti verkossa, vaihtoehtoisesti paperilla riittävän monena kappaleena (osanottajat, opettaja, ainakin yksi varakappale) erikseen sovittavalla tavalla. Esitelmän ei tarvitse olla vielä valmis kandidaatintutkielma, vaan työ viimeistellään esitelmän palautteen perusteella. Suurin osa tekstistä on kuitenkin oltava valmiina esitelmään mennessä (kokonaisia lukuja ei saa puuttua, kaikkien otsikoiden alla on oltava lukukelpoinen teksti).
 • Kaikki lukevat esitelmän etukäteen ja valmistautuvat kommentoimaan sitä.
 • Proponentti pitää työstä 15-20 minuutin pituisen suullisen esitelmän, jossa hän esittelee ja mahdolliseti demonstroi työn tuloksia. Lektiossa käytetään mielellään havaintovälineitä. Käytettävissä on ainakin taulu, piirtoheitin sekä Linux/Windows, verkkoyhteys ja dataprojektori.
 • Opponentti lukee tekstin huolellisesti ja kriittisesti, tutustuen tarvittaessa työn lähteisiin (proponentti auttaa tarvittaessa niiden käsiin saannissa), ja suunnittelee opponointinsa etukäteen.
 • Opponointi, joka kestää sekin 15-20 minuuttia, tapahtuu pääsääntöisesti niin, että opponentti esittää työstä huomautuksia ja kysymyksiä, joihin proponentti vastaa. Kaikki saavat kuitenkin osallistua keskusteluun. Aktiivisuus ja esitelmän aiheeseen perehtyneisyys keskusteluissa otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • 4 op (ja vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittaville proseminaarin koodi on CTL292 ja se on 2 ov laajuinen). Erikseen kirjataan Clt241 Kirjallinen työ 6 op laajuisena.

Opetus

Opettaja:

 • Kimmo Koskenniemi

Suoritustapa:

 • Aktiivinen osallistuminen seminaariin: Esitelmä, posteri tai verkkosivu, opponointi. Pääaine-opiskelijoille kandidaatintutkielman suunnittelu ja suunnitelman esittely. Pääaineopiskelijoille proseminaari ja kirjallinen työ (kandidaatintutkielma) ovat pakollisia. Pääaineopiskelijan proseminaari ja kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi, jonka aihepiiristä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekuntatentissä, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty. Sivuaineopiskelijoille proseminaari on valinnainen.
 • Kurssin kuluessa käytetään KitWikiä alustana, jonne suunnitelmia ym. kerätään. Se edellyttää, että osallistujat rekisteröityvät sinne. Ks. http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/Clt240Proseminaari

Paikka ja aika:

 • seminaarihuone keskiviikkoisin klo 12-14 suunnilleen joka toinen keskiviikko lukuvuoden 2006-2007 ajan, ks. tarkemmin kurssin kalenterista isuntojen ajat.

Ilmoittautuminen:

 • Sähköpostilla proseminaarin pitäjälle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) ja viestiin: sukunimi, etunimi, HY:n opiskelijanumero, sähköpostiosoite

Kurssimateriaali: