Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt232: Rakenteisten dokumenttien käsittely (Structured Documents Processing) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

1. Making web pages with HTML

2. HTML and XHTML.

Assignment 1.

© 2001-2006 Graham Wilcock