Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt232: Rakenteisten dokumenttien käsittely (Structured Documents Processing) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307