Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt232: Rakenteisten dokumenttien käsittely (Structured Documents Processing) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 36:
» 4.9.
1. Making web pages with HTML. 2. HTML and XHTML.
Assignment 1. HTML and XHTML.
viikko 37:
» 11.9. Assignment 1 deadline.
3. More HTML and CSS. 4. Text formatting with LaTeX.
viikko 38:
» 18.9.
5. More LaTeX and BibTeX. 6. LaTeX-to-HTML, LaTeX-to-PDF.
Assignment 2. LaTeX.
viikko 39:
» 25.9.
7. Introduction to XML. 8. Validating XML.
Assignment 3. Validating XML.
viikko 40:
» 2.10. Assignment 2 deadline.
9. XSLT (XSL Transformations). 10. XPath and XSLT.
Assignment 4. Transforming XML to XHTML.
viikko 41:
» 9.10. Assignment 3 deadline.
11. XSL-FO (XSL Formatting Objects). 12. More XSL-FO.
Assignment 5. Transforming XML to PDF.
viikko 42:
» 16.10. Assignment 4 deadline.
13. SVG (Scalable Vector Graphics). Transforming XML to graphics.
14. Speech markup languages. Transforming XML to speech.
Assignment 6. SVG and PDF.
viikko 43:
» 23.10. Assignment 5 deadline.
viikko 44:
» 30.10. Assignment 6 deadline.