Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 42:
» 18.10.2006 Ilmoittautumista ja kurssin alkamista koskevat ohjeet tulivat kurssikuvauksen sivulle (kurssin tiedot).
» 26.10.2006 Kurssille ilmottautuneille lähetetty informaatiota kurssin suorittamisesta.
viikko 44: Kurssin aloitus ja teema 1: "kirjoittajan apuvälineet"
» ti 31.10. Kurssi alkoi tiistaina paikallisille opiskelijoille 31.10.2006 klo 12-14 luentosalissa 334D, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros.
» pe 3.11. Ensimmäinen videoesittelysivu toimii (suojaukset korjattu).
viikko 45: Teema 2: "tiedonhaku ja siihen liittyvät sovellukset"
» ma 6.11. Ensimmäisen viikon viikkotehtävät palautettava viimeistään maanantain kuluessa.
Ohjesivu on ilmaantunut kurssin sivuvalikkoon.
Toisen viikon materiaali on ilmestynut verkkoon klo 17.00. (Luennoitsija kuuli 8.11. ettei ollutkaan onnistunut.)
» ke 8.11. Linkki toisen viikon materiaaliin laitettiin toimimaan klo 16.20. Siellä mm. viikkotehtävät nro 4-6.
» to 9.11. 'Viikkotehtävien palautustilanne'-osiossa on nyt nähtävillä mitkä viikkotehtävistä tuli hyväksytysti suoritettua. Niille, joilla oli jotain puutteita tehtävissä, on lähetetty tänään sähköpostia. Malliratkaisut julkaistaan, kun puutteelliset tehtävät on palautettu.
viikko 46: Teema 3: "puheteknologia"
» ma 13.11. Kolmannen viikon materiaalit ja viikkotehtävät nro 7-9 ilmestyivät verkkoon klo 11.30.
Toisen viikon viikkotehtävien viimeinen palautuspäivä.
» ti 14.11. Viikkotehtävien palautustilannetta päivitetty.
» la 18.11. Neljännen viikon materiaali ja viikkotehtävät tulivat verkkoon klo 20.30.
viikko 47: Teema 4 "Vuorovaikutus luonnollisella kielellä ihmisen ja koneen välillä"
» ma 20.11. Kolmannen viikon viikkotehtävien viimeinen palautuspäivä.
» su 26.11. Kurssiin liittyvät harjoitustehtävät laitettu näkyville klo 11.20.
Viidennen viikon materiaali ja viikkotehtävät tulivat verkkoon klo 16.30.
viikko 48: Teema 5 "Tietokoneavusteinen kielen oppiminen (CALL)"
» ma 27.11. Neljännen viikon viikkotehtävien palautuspäivä.
» su 3.12. Kuudennen viikon materiaali ja viikkotehtävät tulivat verkkoon klo 19.
viikko 49: Teema 6 "Kielen kääntämisen kieliteknologia"
» ma 4.12. Viidennen viikon viikkotehtävien viimeinen palautuspäivä.
viikko 50:
» ma 11.12. Kuudennen viikon viikkotehtävien viimeinen palautuspäivä.
» pe 15.12. Kurssin tentti järjestettiin 5 paikkakunnalla klo 10-12: Helsingissä laitoksella salissa ls334d; Turussa fonetiikan harjoitushuoneessa Jusleniassa; Oulussa EKL:n toimistosta saa tietää tenttipaikan tenttiaamuna klo 10; Joensuussa salissa H20; Tampereella informaatiotutkimuksen laitoksella (opiskelijoille ilmoitettu henk.koht. tarkemmin)
viikko 51:
» pe 22.12. Harjoitustehtävien viimeinen palautuspäivä.
viikko 1/2007:
» 7.1.2007 Kaikkien 15.12.2006 pidettyyn tenttiin osallistuneiden koepaperit on tarkastettu. Kaikki pääsivät lävitse. Osalta puuttuu vielä tiedot harjoitustehtävistä, mutta muiden suoritus kirjataan lähipäivinä opintosuoritusrekisteriin.
viikko 4/2007:
» pe 26.1.2007 Kurssin uusintatenttitlaisuus järjestetään klo 14-17: Helsingissä yhdessä yleisen kielitieteen kanssa päärakennuksen salissa 10. Muilla paikkakunnilla uusivien (tai niiden, jotka eivät päässeet ensimmäiseen tilaisuuteen) on syytä ottaa yhteys paikalliseen KIT-verkoston yhdyshenkilöön, joka järjestää omalla paikkakunnallaan vastaavan tenttitilaisuuden.
viikko 9/2007:
» ti 27.2.2007 Kurssin uusintatentin tulokset lähetetty rekisteröitäväksi. Kaikki uusintatenttiin osallistuneet hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin neljä varsinaisessa tentissä ollutta, joiden myöhästyneet tehtävät tms. olivat tulleet.