Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö, esim. Clt130, (tai muuten hankittu taito käyttää verkkoselainta ja sähköpostia), Yleisen kielitieteen perusteet, esim. Clt110, tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet:

 • Kurssi johdattaa ymmärtämään kielen olemusta kieliteknologian kannalta. Tavoitteena on huomata kieliteknologian merkitys ja mahdollisuudet niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa.

Kurssin sisältö:

 • Johdatusta ymmärtämään kielen olemus kieliteknologian kannalta eli kielen automaattisen tunistamisen ja tuottamisen vaativuus. Kieliteknologian merkitys ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa. Kirjoittajan apuvälineiden, vuorovaikutteisten sovellusten, tiedonhaun, kielen oppimisen ja kielen kääntämisen tärkeimmät kieliteknologiset apuvälineet. Harjoitustehtäviä kurssin teemoista.

Kirjallisuus:

 • Verkkomateriaalia, mm. kurssimoniste verkossa ja oheislukemistona osia teoksista (1) Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistcs, Oxford University Press, 2003, (2) Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000. Pääosa materiaalista on kurssin verkkosivuilla.
 • Täydentävää materiaalia löytyy kussakin kurssipaikassa ylläpidetystä kurssikansiosta. Paikallinen kieliteknologian koordinaattori (tai yhdyshenkilö) huolehtii ja tiedottaa kurssikansion sijainnista.

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • Kieliteknologian pää- ja sivuaineopiskelijoille (ja yleensä muillekin) 6 op ja sisältää kurssin, viikkotehtävät, tentin ja harjoitukset.
 • Yksittäisenä kurssina muun oppiaineen vaatimusten osana 3 tai 4 op, jos näin on kyseisen oppiaineen kanssa sovittu (ja kyseisen aineen vaatimuksissa on sanotttu) ja sisältää silloin vain kurssin, viikkotehtävät ja tentin.

Opetus

Opettaja:

 • Kimmo Koskenniemi, kurssiassistenttina Säde Seppälä.

Suoritustapa:

 • Viikottaisiin tarkistuskysymyksiin vastaaminen sekä kurssin lopussa pidettävä kirjallinen kuulustelu. Kurssin harjoitusosio suoritetaan palauttamalla hyväksyttävästi tehdyt tehtävät. Viikkokysymyksiin vastaaminen on pakollista, mutta arvostelu suoritetaan pelkästään kirjallisen kuulustelun ja varsinaisten harjoitustehtävien perusteella. Kurssi voidaan suorittaa kokonaan etäältä verkon välityksellä.

Paikka ja aika:

 • Kurssi pidetään syyslukukauden 2006 jälkipuoliskolla marras-joulukuussa. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Varsinaisesti kurssi suoritetaan verkossa, mutta muutamia kontaktiopetuskertoja järjestetään Helsingissä. Näihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Ilmoittautuminen:

 • Sähköpostilla kurssiassistentille sade.seppala ät helsinki.fi ja viestin otsikkoon kurssin koodi Clt140 ja viestiin yhdelle riville: Sukunimi, Etunimi, HY:n opiskelijanumero, sähköpostiosoite.

Kurssimateriaali:

 • Ks. kurssin sivujen vasenta suunnistuspalkkia. Osa materiaalista on kurssin yksityisillä sivuilla, joita varten tarvitaan salasana, joka toimitetaan kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse.