Kurssin clt-131 palautustilanne

+ Tehtävä on palautettu
- Tehtävää ei ole palautettu
Opiskelijanumero11.11.21.31.41.51.622.12.22.32.42.52.633.13.23.33.43.53.644.14.24.34.44.54.655.15.25.35.45.55.666.16.26.36.46.5
010917219 ++++++ ++++++ ++++++ ++++-- ++++-- -----
011640718 ++++++ ++++++ ------ ------ ------ -----
012067617 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++-+
012175224 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ------ -----
012342565 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++-
012421648 ++---- ++++-- ++++++ ++++++ ++++-- ++---
012891799 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++
012980503 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++
013022606 +-++++ ++++-- ------ +++--- ++---- -----
013043724 ++++++ ++++++ ++++++ ++++-+ ++++-- +++++
013065142 ++++++ +++++- ++++++ +++++- ++++++ +-++-
013124054 ------ ------ ++-+++ ------ ------ -----
013170927 +++++- ++++++ ++++++ +++++- ++++-+ +++++
013302070 ++++++ ------ ------ ------ ------ -----
013302818 ++++++ ++++++ ++++++ +++-++ ++++++ ++-++
013304971 ------ ------ ------ ------ ------ -----
013305158 ++++++ ++++++ ++++++ ++++-+ ++++++ -----
013319335 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++
013319607 ++++++ ++++++ +-++++ +++++- ++++-- -----
013328614 +++++- -+++++ ------ ------ ------ -----
013328931 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++
103359162 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++-+ +--++
180278 (synt.) +++++- ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++-
58128 (Turku) ++++++ ++++++ +-++-- ++++-- ++++++ +++--
70335 (Turku) ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++
N/A (L.V.) ++++++ ++++-+ ++++-+ ++++++ +++--+ ++---