Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt130: Kieliteknologian ATK-ympäristö (Clt130) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

6. luennon materiaali

X-session ohjelman käytöstä Windowsissa

  • Käynnistä X-session (ei tapahdu muuta kuin, että alareunaan ilmaantuu palkki, jossa lukee X-session)
  • Avaa Putty ja klikkaa vasemmassa reunassa olevaa SSH-kohdan alla olevaa X11-kohtaa ja rasti sieltä ruutu "enadle X11..."
  • Sitten klikkaa vasemmalla ylinnä olevaa kohtaa session ja kirjoita ruudulle ihan normaalisti venus.ling.helsinki.fi siihen missä osoitetta pyydetään.
  • Anna käyttäjätunnus ja salasana.
  • Voit kokeilla yhteyden toimivuutta kirjoittamalla komentoriville xclock tai xemacs.

Lisää aiheesta mm:

Komentotulkista. Laitoksella bash

Erilaiset alustukset komentotulkissa ovat nimenomaan se syy miksi kurssin alussa asiat toimivat teillä eri tavalla kuin minulla...

Mikä komentotulkki on:

Miten komentotulkkia voidaan ohjata:

Unix-käskyjä

Näytin luennolla miten unix-käskyistä voi tehdä pieniä ohjelmia, jotka tekevät jotain. Seuraavassa esimerkki ohjelma, joka tekee tekstitiedostosta pienen frekvenssi kaavion. Eli listaa ne sanat, jota esiintyvät tekstitiedostossa useimmin. Kannattaa kokeilla vaihe vaiheelta niin näkee mitä kukin käskyn pätkä tekee.(Tietoja ohjauksesta ja putkituksessa viime viikon luento-materiaaleista)

tr -s ' ' '\n' < yhdestoista.txt | tr -dc 'a-zåäöA-ZÅÄÖ\n' | sort | uniq -c | sort -nr | head

yhdestoista.txt