Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt130: Kieliteknologian ATK-ympäristö (Clt130) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

5. viikon harjoitukset

Tehtävät palautetaan kurssiassistentille osoitteeseen sari.m.hyvarinen(AT)helsinki.fi

Näihin tehtäviin kannatta ehkä vastata niin, että kopioitte ikkunasta käyttämänne käskyt ja käskyjen tuottamat tulokset sähköposti-viestiin ja kerrotte miksi kävi, mitä kävi. Tai miksi arvelette että kävi, miten kävi...

  1. Mitä echo -ohjelma tekee optiolla -n ? Kokeile ja tutki manuaalia.
  2. Mitä tekee komento cat /ling/corp/demo/alice11.txt | tail -20 | head -10 ?
  3. Kokeile käskyä echo "Helium on jalokaasu" | tr 'e' 'a' . (Huomioi heittomerkit jälkimmäisessä osassa!) Mitä tr -ohjelma oikein tekee? Mihin tätä käskyä voisi käyttää?
  4. Tee emacsilla vaikka r5.txt niminen tiedosto, jonka ensimmäisellä rivullä on jotakin tekstiä. Mitä tapahtuu jos poistut emacs -ohjelmasta Ctrl - z näppäinyhdistelmällä? Entä mitä tapahtuu jos kirjoitat, poistumisen jälkeen, komentoriville fg komennon? (Älä poistu vielä emacs:ista, jatkuu seuraavassa tehtävässä...)
  5. Poistu taas emacs:ista Ctrl - z näppäinyhdistelmällä. Kirjoita ruudulle käsky ps ja sinun pitäisi nähdä prosessitaulu ja emacs prosessitaulussa. Kirjoita riville kill -HUP 99999 (99999:n tilalle se numero (PID) joka näkyy emacsin kohdalla prosessitaulussa). Jos nyt kirjoitat komentoriville fg niin mitä komentotulkki vastaa? Mitä siis tuli juuri tehtyä?
  6. Keksi luennoitsijalle jokin kysymys ihan mistä tahansa tähän kurssiin liittyvästä asiasta. Se voi olla jotain mikä on jäänyt epäselväksi tai mikä olisi vain kiva tietää. Nyt voi kysyä nimettömänä. Luennoisija vastaa vikoilla luennoilla (saa toki kysyä milloin vain, mitä vain, mutta nyt minulle jää aikaa selvitellä jos jotain todella kinkkisiä kysytte... :)