Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt130: Kieliteknologian ATK-ympäristö (Clt130) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

2. viikon harjoitukset

Tehtävät palautetaan kurssiassistentille normaalisti osoitteeseen sari.m.hyvarinen(AT)helsinki.fi

Näihin tehtäviin on järkevintä vastata niin, että kerrotte mitä käskyjä käytitte ja mitä käskyn jälkeen tapahtui.

  1. Kirjaudu venukselle ja mene omaan luennoille luomaasi Clt130-hakemistoon (tai luo itsellesi sen niminen hakemisto mkdir-komennon avulla ja mene komennolla cd hakemistoon). Luo tälle hakemistolla alihakemisto, jonka nimi on Harjoitus2.
  2. Mene Harjoitus2-hakemistoon ja luo sinne harj2.txt niminen tiedosto, jonka sisältä on vain sana 'hello'
  3. Minkälaiselta hakemisto rakenteesi nyt näyttää? Kokeile mitä tekee käsky tree ? Entä tree -d ?
  4. Mitä tekee komento rm? Voit tutkia sen toimintaa vaikka man komennon avulla.
  5. Mitä tekee komento rmdir? Voit tutkia sen toimintaa vaikka man komennon avulla.
  6. Poista luomasi harj2.txt tiedosto
  7. Poista luomasi Harjoitus2 hakemisto
  8. Jos poistettuasi Harjoitus2 hekemiston huomaisit yhtäkkiä, että olitkin vahingossa poistanut väärän hakemiston miten saisit Harjoitus2 hakemiston palautettua?