Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt130: Kieliteknologian ATK-ympäristö (Clt130) - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Tietokoneen käytön perustaidot, esim. tiedekunnan TVT-ajokortti tai vastaavat tiedot

Tavoitteet:

 • Osata laitoksen tietokoneiden peruskäyttö
 • Tuntea tärkeimmät käytettävissä olevat ohjelmat
 • Osata etätyöskentely laitoksen verkon ulkopuolelta
 • Osata itse selvittää ja ratkaista tietokoneen käytössä ilmaantuvia ongelmia

Kurssin sisältö:

 • yleisen kielitieteen laitoksen ATK-järjestelmien erikoispiirteet
 • Unix-käyttöjärjestelmän perusteet
 • Työskentely sekä komentotulkissa että graafisessa ympäristössä järjestelmien laitoksen tiloissa ja etäkäyttäjänä
 • Työskentely työasemalla ja palvelimilla
 • Etäkäyttö muista käyttöjärjestelmistä
 • Käyttöoikeuksien hallinta
 • Perusohjelmat laitoksen ATK-järjestelmissä
 • Ohjelmien moniajo ja hallinta

Kirjallisuus:

 • Luentoihin pohjautuvat tiivistelmät, jotka ilmaantuvat kurssin kotisivuille luentojen jälkeen

Kurssin laajuus opintopisteinä:

 • 2 op (ks. tutkintovaatimukset)

Opetus

Opettaja:

 • Säde Seppälä

Assistentti:

 • Sari Hyvärinen

Suoritustapa:

 • Hyväksytysti suoritetut harjoitukset
 • Kurssilla myös etäsuoritus mahdollisuus

Paikka ja aika:

 • 4.9. - 17.10., ma 9 - 12, S20A unix-luokka

Ilmoittautuminen:

 • Ilmoittautuminen ensimmäisellä luennolla tai assistentille sähköpostitse osoitteeseen sari.m.hyvarinen(at)helsinki.fi. Kunkin ilmoittautujan annettava Sukunimi, Etunimi, sähköpostiosoite, HY:n opiskelijanumero sekä pääaine. Ilmoittautujan hoidettava itselleen HY:n Unix-tunnus, jonka saamiseksi on otettava tarvittaessa yhteys Hanna Westerlundiin. Osallistujien määrä on rajoitettu, kieliteknologian ja yleisen kielitieteen päaineopiskelijoilla ja kieliteknologian sivuaineopiskelijoilla on etusija, jos ilmoittautuneita on enemmän kuin voidaan ottaa.

Kurssimateriaali:

 • Materiaali, erityisesti tehtävät tulevat kurssin verkkosivuille kurssin edistyessä.