Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt370/kpk370: Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat: Clt260 (tai vastaavat tiedot)
  • Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät: Clt270 (tai vastaavat tiedot)

Tavoitteet:

  • Kurssin tavoitteena on ymmärtää pääpiirteittäin, miten äärellistilaiset jäsennysmenetelmät toimivat.

Kurssin sisältö:

  • Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyyliä ja erilaisten jäsennysmenetelmien toteuttaminen tällaisilla menetelmillä.

Kirjallisuus:

  • Alfred J. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1986. (osia)
  • Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997. (osia)
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
3 op
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Paikka ja aika:
Seminaarihuone ja jatkossa osin Unix-luokka, 19.1. - 3.2.
Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse luennoitsijalle, viestiin mukaan HY:n opiskelijanumero

Kurssimateriaali:
Kurssin verkkosivuilla ja otteita kirjoista.