Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Kpk321: Puhesynteesi - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Esim. Puhesynteesin perusteet Clt220

Tavoitteet:

 • Puhesynteesikurssi on käytännönläheinen tekstistä-puheeksi -järjestelmiin keskittyvä kurssi, jolla opitaan arvioimaan kriittisesti erilaisia järjestelmiä ja osallistutaan ryhmässä suomenkielisen järjestelmän tekemiseen. Kurssin käytyään opiskelijan täytyisi pystyä:
 • arvioimaan kriittisesti erilaisten synteesitekniikoiden mahdollisuuksia ja rajoituksia
 • tekemään itse ns. limited domain -synteesin (esim. aikataulun lukemista varten) tai
 • osallistua rakentavasti ryhmässä uuden järjestelmän tekemiseen
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisen järjestelmien evaluaation
 • esittelemään kirjallisesti ja suullisesti puhesynteesiin liittyviä tekijöitä
 • lukemaan kriittisesti puhesynteesistä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita

Kurssin sisältö:

 • Kurssiin kuuluu luentojen lisäksi henkilökohtaista työskentelyä, jota on mm. kurssimateriaaliin tutustuminen, osallistuminen ryhmissä järjestelmien kehittämiseen sekä kirjallinen tehtävä ja sen esittäminen.
 • Kurssille on suunniteltu kaksi erillistä, ryhmissä tehtävää projektia:
 • Rajatun sanaston (limited domain) synteesi esim. aikataulujärjestelmää varten. Rakennetaan suomenkielisen Festival-järjestelmän avulla.
 • Uusi puhuja HMM-synteesijärjestelmää käyttäen.
 • Molempiin projekteihin liittyy puhedatan suunnittelua, äänitykset, annotointi sekä järjestelmän implementoiminen niiltä osin kuin kurssilaisilta voi sitä vaatia.

Kirjallisuus:

 • Ilmoitetaan erikseen kurssilla.
Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Martti Vainio
Suoritustapa:
Paikka ja aika:
16.3.-4.5. torstaisin klo 13-16, S20A seminaarihuoneessa
Ilmoittautuminen:

Kurssimateriaali: