Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektityyppejä

Projekteja on mahdollista ryhmitellä eri tavoin. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä projektityyppejä (Artto: 10).

Projekti voidaan määritellä suhteessa organisaatioon. Kyseinen suhde voi olla:

 • investointi tai hankinta
 • toimitus

Investoinnit ja toimitukset voivat muodostaa (toimitus)ketjun, jonka päässä on loppuasiakas (end-user, customer).

Voidaan myös miettiä, onko projekti sisäinen vai ulkoinen. Tällöin avainkysymys on, missä on asiakas/sponsori/omistaja.

Lisäksi projektit voidaan jakaa tyyppeihin sovellusalueen tai piirteiden mukaan.

Projektityyppejä ja näiden erityispiirteitä (A: 11)

 • tutkimusprojekti
  • tavoitteet ja niiden mittaus
 • tuotekehitysprojekti
  • laatutavoitteet ja käytettävissä oleva aika vaihtelee
  • joukko asiantuntijoita
 • muutosprojekti
  • tiimin rakentaminen
 • ohjelmistoprojekti
  • tiukka kontrolli
  • muutosvalmius asiakkaan esittämien toivomusten perusteella
 • rakennusprojekti
  • työn määrän ja kustannusten seuranta
 • suunnitelmien kehittämisprojekti
  • aluksi hyvinkin sumeiden ja muuttuvien tavoitteiden hallinta
 • tapahtumat
  • ajoituksen kriittisyys
 • prosessiteollisuuden ylläpitoprojekti
  • tarkka etukäteissuunnittelu <- kustannusten suuret volyymit

Projektityyppien parametrit

Youker nostaa esiin projektityyppien keskeisinä parametreinä seuraavat asiat:

 • laajuuden stabiilisuus (korkea/keski/matala)
 • epävarmuuden tai riskin aste (korkea/keski/matala)
 • työntekijöiden taidot (tieto vs. taito)
 • ajan tärkeys (korkea/keski/matala)
 • kustannusten tärkeys (korkea/keski/matala)
 • osa sarjaa vai täysin ainutlaatuinen (korkea/keski/matala)
 • sitoutumisen aste (sisäinen vai ulkoinen asiakas)
 • suunnitelmien yksityiskohtaisuus (korkea/keski/matala)

Projektityyppien toissijaiset parametrit ovat Youkerin mukaan:

 • projektin koko (tarvittavan työn määrä)
 • kesto
 • teollisuuden ala
 • maantieteellinen sijainti
 • henkilömäärä
 • kustannukset
 • kompleksisuuden aste
 • kiireellisyyden aste
 • projektiorganisaation laatu