Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Mikä on projekti?

Tämän kurssimateriaalin ensimmäisiessä osiossa tutustumme projektin määritelmään ja peruskäsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan yleisimpiä projektityyppejä.

Tämän osion luettuasi sinun pitäisi kyetä vastaamaan vähintäänkin seuraaviin kysymyksiin: Mikä projekti on ja miten se eroaa muista toimintamuodoista? Mikä on projektien rooli nykyisessä työelämässä? Mistä projekti oikeastaan koostuu? Millä eri tavoilla projektieja voidaan jakaa eri tyyppeihin?