Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Työn ositus

Eri tapoja hahmottaa ja osittaa projektien rakenne

 • Product Breakdown Structure (PBS)

  • (loppu)tuotteen ositus, tuoterakenne (tärkeä rooli projektin muutoksen hallinnassa)
 • Work Breakdown Structure (WBS)

  • työn ositus, työn rakenne
 • Organization Breakdown Structure (OBS)

  • organisaation ositus, organisaatiorakenne
 • Cost Breakdown Structure (CBS)

  • kustannusten ositus, kustannusrakenne

Työn ositus (WBS) (A: 119-120)

Työn osituksen tavoitteena on jakaa projekti pienempiin, hallittavissa oleviin elementteihin. Kaikilla tehtävillä on selkeät suoritusoikeudet ja -vastuut. Nämä tehtäväelementit ovat itsenäisiä ja riippumattomasti toteutettavia. Ne ovat kuitenkin kokonaisuuden olennaisia osia.

Elementit ovat järkevästi mitattavia. Lopputuloksena saadaan työpaketteja – Work Package (WP) – ja niiden muodostama kokoonpanohierarkia. Analogiaksi voidaan ottaa vaikkapa lauseen jäsentäminen PSG-malleilla. Tällöin projekti vastaa lausetta (~ S )ja WP:t terminaalinoodeja.

../pics/058.gif

Työn osituksen merkitys

Työn ositus on projektin suunnittelun keskeinen väline, jonka noudattaminen johtaa projektin lopputuotteeseen. Työn osituksen pohjalta voidaan jakaa projekti eri organisaatioyksiköiden suoritettavaksi sekä arvioida projektin kustannukset ja muut resurssitarpeet. Työn osituksen pohjalta voidaan myös suunnitella projektin aikataulu ja seurata projektin etenemistä laajuuden, ajan sekä kustannusten suhteen.

Työn ositusmenetelmiä (A: 120-122)

 • ylhäältä alas (top-down) tai alhaalta ylös (bottom-up)
 • substantiivityyppinen lähestymistapa
  • fyysinen dekompositio
   • esimerkiksi polkupyörän fyysiset osat: jarrut, polkimet, tanko
  • funktionaalinen dekompositio
   • polkupyörän fyysisten osien funktiot: vauhdin hallinta, liike-energian tuotto, liikkeen ohjaus
 • verbityyppinen lähestymistapa
  • työn teon vaiheiden dekompositio
 • maantieteellinen lähestymistapa
  • projektin toteuttaminen maantieteellisesti hajautettu
 • liiketoimintafunktionaalinen lähestymistapa
  • projektien toteuttaminen hajautuu eri liiketoimintafunktioihin
 • yksikköpohjainen lähestymistapa
  • projektin toteuttaminen hajautuu eri organisaatioyksiköihin

Millainen on hyvä työn ositus?

Hyvin ositetun työn paketit täyttävät seuraavat piirteet:

 • Työpakettien tilanne ja valmistuminen on selkeästi mitattavissa.
 • Alku- ja lopputapahtumat ovat selkeästi määriteltyjä.
 • Jokaisella työpaketilla on jonkinlainen tuotos (konkreettinen tai abstrakti).
 • Työpaketteihin kuluva aika ja kustannukset ovat helposti arvioitavissa.
 • Kunkin työpaketin kesto on projektikokonaisuuteen nähden järkevän pituinen.
 • Jokainen paketti voidaan toteuttaa itsenäisesti ilman ylimääräistä ohjausta.

Projektia ei kannata osittaa liikaa - myös osittaminen ja siihen liittyminen arviointi maksaa. Ositukseen pitää olla joustava. Sen tarkkuus voi vaihdella projektiryhmän jäsenten johdosta. Kokeneet projektilaiset eivät välttämättä tarvitse kaikkein yksityiskohtaisinta ositusta. Työn ositus heijastaakin täten projektin johtajan luottamusta projektin jäseniin.

Pohdittavaa

 1. Määrittele lyhyesti
  1. työpaketti
  2. WBS
 2. Kuvaile erilaisia työn ositusmenetelmiä.