Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat (A: 43-48):

 • tausta ja hyödyt (projektin motivaatio)
 • tavoitteet (laajuus, aika, kustannukset)
 • riskit (ja mahdollisuudet sekä niiden hallinta)
 • työn ositus
 • budjetti ja sen hallinta
 • aikataulu ja sen hallinta
 • organisaatio (mukaanlukien ulkopuoliset toimittajat)

Suppeampi projektisuunnitelma tai projektiehdotus

 • tausta ja hyödyt
 • tavoitteet
 • riskit
 • työn ositus
 • organisaatio
 • sidosryhmät