Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektin päättäminen

Projektin viimeistelyvaiheessa projektin työntekijöitä kaipaillaan jo uusiin projekteihin. Toisaalta projektissa on monia kohtia joita ”pitäisi” vielä ehdottomasti parantaa. Projekti on kuitenkin päätettävä aikataulussaan, sillä budjetti perustuu aikataulun noudattamiseen (A: 240-244).

Projektin lopussa on varmistettava, että asiakkaalle on toimitettu kaikki projektin luvatut tulokset. Projektille on hankittava asiakkaan hyväksyntä. Myös esimerkiksi takuuaika on huomioitava. Hyväksynnän jälkeen projekti laskutetaan asiakkaalla.

Toinen olennainen asia on projektin lopputuotteen lopullinen dokumentointi.

Projektin toteuttamisen vaiheiden dokumentointi:

  • vertailukohtana projektin alkuperäinen suunnitelma
  • pohjana projektin tuleville versioille
  • apuna uusien projektien suunnittelussa ja arvioissa sekä projektikoulutuksessa
  • lähtökohtana projektin työntekijöiden arvioinnissa

Projektin päätöskatselmuksen toteuttaminen

Päätöskatselmuksen tarkoituksena on saatujen kokemusten kerääminen, tallentaminen ja siirtäminen eteenpäin. Tavoitteena on ongelmatilanteiden ja niiden ratkaisujen, parannusehdotusten ja jatkosuunnitelmien kerääminen tulevaisuutta varten. Tästä on hyötyä nimenomaan myöhemmille projekteille eli siten organisaatiolle kokonaisuudessaan.

Projektin muodollinen päättäminen

Projekti pitää päättää myös muodollinen ja hallinnollisesti. Tällöin projektille ei saa enää kertyä lisää kustannuksia, vaan mahdollisia jatkokuvioita varten pitää perustaa uusi, itsenäinen projekti, jolla on oma hyväksytty suunnitelmansa.

Projektin päättymisen juhlistaminen

Vaikka projektin alussa työntekijöiden sitouttaminen saattaa kestää, projektin päättyessä työntekijöille voi olla vaikeaa päästää projektista irti. Tällöin projektin päättymsen juhlistaminen toimii selkeänä viestinä, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Kyseessä on siis eräänlainen irtipäästämisriitti. Toisaalta on tärkeää myös juhlistaa onnistunutta projektia ja näin palkita osalliset hyvin tehdystä työstä.

Pohdittavaa

  1. Mitä merkityksiä projektin päättämisellä voi olla eri sidosryhmien kannalta?
  2. Mikä tekee projektin päättämisestä tärkeää?