Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektin käynnistäminen

Projektien toiminta

Projektitoiminta keskittyy seuraavien toimintojen ympärille:

  • käynnistys
  • toimintatavat ja ryhmäidentiteetti
  • seuranta, kontrolli ja raportointi
  • päättäminen

Projektien käynnistäminen

  • projektia edeltävässä vaiheessa yhteiset suunnittelu- ja hahmottelupalaverit oman ja asiakasorganisaation edustajien kanssa
  • projektin virallisesti käynnistyessä käynnistyskokous (kick-off meeting), jossa mukana laajemminkin projektin eri sidosryhmiä
  • samassa yhteydessä voidaan projektin suunnittelua tarkentaa esim. pidemmällä käynnistysworkshopilla
  • tärkeää on projektin toimintatapojen määrittely (projektisuunnitelma) sekä projektiin osallistuvien työntekijöiden vastuualueiden määrittely ja itsenäisen identiteetin luominen projektille -> ryhmähenki