Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektin hallinta

Projekti vaatii koko elinkaarensa ajan ohjausta, valvontaa ja kontrollia. Tässä osiossa tutustutaan erilaisiin kontrollin keinoihin ja tarpeisiin projektin eri vaiheissa. Lisäksi katsotaan, mitä tapahtu, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan.

../pics/096.gif

Yllä olevaan kuvaan on kiteytetty kaikki projektinhallinnan kannalta olennaisimmat tiedot. Näiden eri osa-alueiden osituksilla on mahdollista suunnitella ja hallinnoida koko projektia. Työn osituksesta päästään lopputuotteen ositukseen. Tähän prosessiin vaikuttavat resurssien ja organisaation ositus. Samaten ne vaikuttavat myös kustannusten ositukseen. Resurssien ositusta (RBS) ei tämän materiaalin puitteissa käsitellä.