Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Organisaation ositus

 • työn osituksessa (WBS)syntyneiden työpakettin toteuttamisvastuu ja -velvollisuus osoitetaan organisaation eri yksiköille tai henkilöille
 • eri rooleja ja vastuita
  • eXecutes: toteuttaja
  • takes Decision solely: tekee päätöksen yksin
  • takes decision jointly or partly: tekee päätöksen muiden kanssa
  • controls Progress: valvoo etenemistä
  • provides Tuition: opettaa työn suorittamista
  • must be Consulted: konsultoitava
  • must be Informed: tiedotettava
  • available to Advise: käytettävissä neuvonantajana

Pohdittavaa

 1. Määrittele OBS.