Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projekti ja organisaatio

Tässä osiossa tarkastellaan projektin ja organisaation suhdetta. Käytännössä tällöin tutkitaan projektin organisatorista kontekstia.

Projekteilla on aina ”omistaja”. Omistaja maksaa projektin kustannukset, mutta toisaalta myös asettaa viime kädessä projektin tavoitteet. Ulkoinen omistaja voi olla tilaaja tai asiakas. Omistaja voi myös olla sisäinen  sponsori.

Projekteja tarkastellaan perinteisesti yksittäisinä tapauksina, eräänlaisessa umpiossa. Käytännössä projektit ovat kuitenkin usein osa itse projektia laajemman organisaation toimintaa.

Projektin myynti ja käynnistämispäätös tehdään organisaation toimesta itse projektin ulkopuolella. Projektien on kuitenkin liityttävä organisaation yleisstrategiaan. Projektin käyttämät resurssit siirtyvät yhdestä projektista toiseen, ja voivat olla samanaikaisesti käytössä useammissakin projekteissa. Projektin tuotos menee ensi sijassa koko organisaation hyödyksi.

Projekteilla on organisaatioissa useita sidosryhmiä (stakeholder). Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, jotka osallistuvat aktiivisesti projektiin tai ovat muuten sen kanssa tekemisissä. Projektin toteuttaminen ja toteutuminen voi vaikuttaa sidosryhmien intresseihin joko positiivisesti tai negatiivisesti (A: 20, 53-54).

Projektiin osallistuvia tahoja (A: 53-54)

 • projektipäällikkö
  • henkilö, joka vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta
 • projektitiimi
  • ihmisryhmä
   • toteuttaa projektin käytännössä
   • jäsenenet raportoivat pääsääntöisesti projektipäällikölle
 • projektiorganisaatio
  • projektiin liittyvien (kaikkien) sidosryhmien organisaatio ja suhteet
 • ympäröivä organisaatio
  • juridinen organisaatio, jonka puitteissa projekti pääsääntöisesti toteutetaan
 • ko. organisaatiossa olevat muut projektiin liittyvät tahot: myyjät, päättäjät, asiantuntijat tms.
 • asiakas
  • ulkopuolinen taho
  • tilaa projektin
  • maksaa projektin
  • asiakkaan identifiointi on olennaista kaiken kannalta
 • käyttäjä
  • taho, joka käyttää projektin tuotosta
 • sponsori
  • taho, joka organisaation sisällä rahoittaa projektin

Pohdittavaa

 1. Määrittele
  1. sidosryhmä
  2. projektin omistaja
 2. Kuvaile lyhyesti seuraavien tahojen mahdollista osallisuutta projektissa: projektipäällikkö, projektiorganisaatio, projektitiimi/ryhmä, ympäröivä organisaatio, asiakas, käyttäjä ja sponsori.