Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Organisaatio

Projektilla on aina organisatorinen konteksti. Tässä osiossa tarkastellaan projektiorganisaation eri aspekteja ja vaikutusta itse projektiin. Organisaatio tarjoaa projektille tiettyjä palveluita ja toisaalta vaatii projektilta esimerkiksi rapotointia.

Ympäröivän organisaation rakenne vaikuttaa koko projektin toimintaan - siksi tarkastelemme myös erilaisia organisaatiotyyppejä. Tärkeää on myös oppia havainnoimaan organisaation rakennetta jäsennellysti. Tähän saadaan lisävaloa tutustumalla organisaation osituksen periaatteisiin.