Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Aluksi

Projektit ovat yhä enenevässä määrin keskeisin (kollektiivisen) toiminnan muoto niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa. Samankaltaisten, toistuvien tehtävien toteuttaminen on jo pitkään ollut väistymässä. Tämän kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä projektit ja projektitoiminta ovat sekä miten projekteja suunnitellaan, seurataan ja ohjataan. Kurssilla opetellaan aiheen peruskäsitteet sekä niiden yhteydet. Tämän lisäksi kurssilla pohditaan myös projekteihin ja projektitoimintaan liittyviä keskeisiä periaatteellisia kysymyksiä.

Keskeisimpien osioiden lopussa on tukikysymyksiä Pohdittavaa -otsikolla. Kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti, mutta niiden miettiminen edesauttaa kurssin olennaisimman asiasisällön omaksumista.

Kurssin suorittamiseen vaadittava materiaali löytyy kokonaisuudessaan näiltä verkkosivuilta. Tämän lisäksi tukena voi käyttää soveltuvin osin esimerkiksi seuraavaa kirjaa: Artto, Karlos(2002/2003). Managing Business by Projects. Kirjasta kannattaa tutustua seuraaviin kohtiin:

1: 2-3, 5-8
2: 3-4
3: 1, 3-4
4: 1, 7
5: 1-5
6: 1-8
7: 1.3-1.4, 2-8
8: 1-8
9:1-4, 6
11: 1, 4, 6
12: 1,3-4