Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • ei esitietovaatimuksia
  • sopii suoritettavaksi missä vaiheessa opintoja tahansa

Tavoitteet:

  • tutustua projektinhallinnan käsitteisiin ja käytäntöihin
  • saada perustiedot käytännön projektinhallinasta

Kurssin sisältö:

  • projektin suunnittelu ja aikataulutus
  • projektinhallinnan eri aspektit
  • projektin organisatorinen konteksti
  • projektin sidosryhmien hahmottaminen
  • teoreettinen lähestymistapa edellä mainittuihin (WBS, OBS, CBS jne.)

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
Kieliteknologian opiskelijat 3 op (sis. tentti ja harjoitustyö).
KPK-maisteriohjelmaopiskelijat 2 op (tentti)
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
clt310pro

Opetus

Opettaja:
Alkuperäinen materiaali Antti Arppe, verkkomateriaaliksi työstänyt Reetta Vuokko.¨
Vastuuhenkilönä Reetta Vuokko; mahdolliset kyselyt osoitteeseen clt310pro-teacher_AT_ling.helsinki.fi.
Suoritustapa:
Kurssi suoritetaan tenttimällä tämän sivuston verkkomateriaalin pohjalta. Lisäksi kieliteknologian opiskelijat tekevät pienimuotoisen harjoitustyön.
Paikka ja aika:
Kurssin voi tenttiä kahtena syventävien opintojen tiedekuntatenttipäivänä 26.4. ja 17.5. Viimeiset ilmoittautumispäivät ovat vastaavasti 10.4. ja 8.5. Muissa KIT-verkoston laitoksissa paikallinen suoritusmahdollisuus sopimuksen mukaan.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen clt310pro-ilmo_AT_ling.helsinki.fi. Laita viestin sisällöksi nimesi, opiskelijanumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä opiskeletko uusien vai vanhojen tutkintovaatimusten mukaan. Lisäksi kerro, opiskeletko kieliteknologiaa vai oletko KPK-maisteriohjelmassa.

Kurssimateriaali:
Kurssi on mahdollista suorittaa tällä sivustolla tarjotun verkkomateriaalin pohjalta. Lisäksi on mahdollista käyttää tukena esimerkiksi kirjaa Artto, Karlos: Managing Business by Projects (2002/2003).