Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektin johtaminen

Projektipäällikön tehtävät (A: 107-109)

Päätehtävät:

 • projektiryhmän johtaminen
 • luvattujen tulosten aikaansaaminen ja toimittaminen

Johtamisen osa-alueet

 • työnsuunnittelu määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • projektiryhmän organisointi työn suorittamista varten
 • työn toteuttaminen jakamalla työtehtävät työntekijöille etenemisen valvonta ja kontrolli
 • projektiryhmän johtaminen (leading)

Projektiryhmän johtaminen

 • johtamista, ei hallinnointia: ”leadership, not management”
 • motivointi ja palkitseminen
 • perspektiivin säilyttäminen (= projektin lopullisen tavoitteen pitäminen mielessä)
 • kannustaminen ryhmäpäätöksentekoon tarvittaessa
 • projektiryhmän toiminnan ja käyttäytymisen valvonta ja säilyttäminen toimivana
 • varmistaa, että kaikki voittavat

Projektijohtamisen tyylejä

Johtamisen tyylejä pitää vaihtaa projektin tilanteen ja projektiryhmän mukaan. Tässä osiossa esitellään keskeisimpiä johtamistyylejä.

 • demokraattinen
  • sopivin projektin suunnitteluvaiheessa
 • autokraattinen
  • sopivin projektin toteuttamis- ja päättämisvaiheessa
 • byrokraattinen
  • käyttökelpoinen projektin päättämisvaiheessa
 • laissez-faire = anarkistinen
  • sopiva aikaisessa suunnitteluvaiheessa tai tutkimusprojekteissa

Vältettäviä johtamistyylejä

 • teknokraatti
  • käytettävät menetelmät ja tekniikat ovat tärkeämpiä kuin tavoitteet
 • äärimmäisyyteen viety byrokraatti
  • proseduurien muotojen seuraaminen tärkeämpää kuin tehokkuus
 • myyntimies
  • hyvä myymään projekteja, muttei toteuttamaan niitä

Pohdittavaa

 1. Millainen on hyvä johtaja?
 2. Entä huono?