Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Ihmiset projektissa

Tässä osiossa tarkastellaan ihmisten rooleja toimijoina projektissa. Toimijoiden ytimen muodostaa projektitiimi. Projektilla on myös oltava johtaja. Projektissa mukana olevat ihmiset toimivat tietyssä organisatorisessa kontekstissa (kts. Organisaatio). Toisaalta koska kyseessä ovat ihmiset, on mukana myös inhimillisiä tekijöitä. Näitä tarkastellaan tarkemmin kohdassa Motivointi.

Alla oleva kuva havainnollistaa kaikkia projektiin ja siinä työskenteleviin ihmisiin vaikuttavia tekijöitä.