Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Harjoitustyön ohje

Kieliteknologian opiskelijoiden tulee tehdä tentin lisäksi pienimuotoinen harjoitustyö. Harjoitustyö on esitys projektisuunnitelmaksi. Kuvattu projekti voi olla joko aito tai kuvitteelinen. Projektin ei tarvitse liittyä mitenkään kieliteknologiaan, vaan se voi olla mikä tahansa opiskeluihin, työelämään tai vapaa-ajanharrastukseen liittyvä projekti.

Harjoitustyön tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

  • projektin kuvaus (PBS)
  • WBS
  • aikataulu
  • kriittinen polku
  • OBS ja muu organisatorinen konteksti
  • sidosryhmien esittely
  • riskien arviointi

Harjoitustyö palutetaan 30.4. mennessä osoitteeseen clt310pro-teacher_AT_ling.helsinki.fi.