Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310mmod: Multimodaalisen aineiston annotointi ja käyttö - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

Tavoitteet:

    Kurssin tavoitteena on perustietojen omaksuminen käytännön annotointityöstä, tutustuminen erilaisten teoreeettisten ja käytännöllisten kysymysten ratkaisumahdollisuuksiin, sekä saada sormituntumaa varsinaisen analyysityön suorittamisesta.

Kurssin sisältö:

    Kurssilla tutustutaan multimodaalisen aineiston annotointiin ja käyttöön. Luennoilla käydään läpi multimodaaliseen annotointiin liittyviä asioita kuten annotointiskeemoja ja kategorioiden määrittelyä, tutustutaan annotoinnin haasteisiin ja pohditaan erityisesti eleiden ja ilmeiden analysointia. Tarkastelemme eleiden, kasvojen ilmeiden ja puheen synkronisuutta, sekä eleiden ja ilmeiden käyttöä keskustelupalautteen antamisessa ja topiikin kuljettamisessa. Lopuksi selvitämme miten evaluoida annotoinnin luotettavuutta sekä annotoijien yksimielisyyttä kategorioiden valinnassa ja käytössä. Käytännön annotointia harjoitellaan Anvil-työkalun avulla.

Kirjallisuus:

  • Allwood, J. (2002) Bodily Communication Dimensions of Expression and Content. In B. Granström and D. House (eds.) Multimodality in Language and Speech Systems. Kluwer.
  • Allwood J and Cerrato L (2003) A study of gestural feedback expressions. In Paggio et al (eds) Proceedings of the First Nordic Symposium on Multimodal Communication, Copenhagen.
  • Kipp Michael (2001) Anvil - A Generic Annotation Tool for Multimodal Dialogue. In Proceedings of the 7th European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech), pp. 1367-1370. Aalborg.
  • Paggio et al. MUMIN Coding scheme
Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
3-5 op
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Kristiina Jokinen
Suoritustapa:
Luennot, harjoitukset ja esseetentti
Paikka ja aika:
UNIX luokka maanantaisin ja tiistaisin klo 15-18
alkaa ma 13.3. ja päättyy ma 3.4.
Ilmoittautuminen:

Kurssimateriaali:
Ks. sivupalkki