Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310dia: Dialoginhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssin materiaalit

Oheislukemisto

Luento 1

 • Jokinen (2005a): Ihmisen ja koneen välinen dialogi: kommunikoivat agentit. Inkinen, Kasvio, Liikala (toim.) Tietoyhteiskunta: myytit ja todellisuus. Tampere University Press, s. 367-385. here
 • Jokinen (2005b): Dialoginhallintajärjestelmät here
 • KIT-video

Luento 2

 • Stenström, A.B. (1994). An Introduction to Spoken Interaction. London: Longman.
 • Tainio, L. (toim.) (1995). Keskusteluanalyysin perusteet. Vastapaino, Tampere.

Luento 3

Luento 4

 • M. McTear: Spoken Dialogue Technology: Toward the Conversational User Interface. Springer, 2004. Erityisesti kappaleet 1-5.
 • Jokinen, K., Kerminen, A., Kaipainen, M., Jauhiainen, T., Wilcock, G., Turunen, M., Hakulinen, J., Kuusisto, J., Lagus, K. (2002). Adaptive Dialogue Systems - Interaction with Interact. The 3rd SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, July 11-12, 2002, Philadelphia, U.S.

Luento 5

 • M. McTear: Spoken Dialogue Technology: Toward the Conversational User Interface. Springer, 2004. Erityisesti kappaleet 6-8.
 • CSLU Toolkit

Luento 6

 • M. McTear: Spoken Dialogue Technology: Toward the Conversational User Interface. Springer, 2004. Erityisesti kappaleet 12-14.

Luento 7

 • Jokinen (1996): Evaluating Robustness in Dialogue Systems
 • Sebastian Moeller (2002): A new Taxonomy for the Quality of Telephone Services Based on Spoken Dialogue Systems PDF. In K.Jokinen and S.McRoy (eds.) Proceedings of the 3rd SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Philadelphia, Pennsylvania. pp.142-153.
 • Marilyn Walker, Diane Litman, Candace Kamm and Alicia Abella (1997). PARADISE: A Framework for Evaluating Spoken Dialogue Agents. Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics, ACL-97.
 • Jakob Nielsenin kotisivu käytettävyydestä

Muuta materiaalia