Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310dia: Dialoginhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Kieliteknologian perusopinnot

Tavoitteet:

  • Ymmärtää dialoginmallinnuksen peruskäsitteet
  • Tuntea dialoginhallintatekniikan perusteet
  • Analysoida keskusteluja ja suunnitella niiden pohjalta vuorovaikutusta kuvaavia dialogimalleja
  • Soveltaa tietoja yksinkertaisen dialogijärjestelmän kehittämiseksi

Kurssin sisältö:

    Kurssilla tarkastellaan keskustelun ominaispiirteitä aidon keskusteluaineiston pohjalta, käydään läpi dialogien annotointiin ja dialogien mallintamiseen liittyviä asioita sekä tutustutaan erilaisiin dialoginhallintamekanismeihin. Dialogityökalun avulla toteutetaan yksinkertainen dialoginhallintajärjestelmä.

Kirjallisuus:

  • M. McTear: Spoken Dialogue Technology: Toward the Conversational User Interface. Springer, 2004
  • D. Jurafsky & JH Martin: Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall, 2000
Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
3-5 op
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Kristiina Jokinen
Suoritustapa:
Luennot, harjoitukset, kotitehtävät ja loppuraportointi
Paikka ja aika:
UNIX luokka tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12
alkaa ke 8.2. ja päättyy ke 1.3.
Ilmoittautuminen:

Kurssimateriaali:
Ks sivupalkki