Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt132: Rakenteisten dokumenttien perusteet - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

4. viikon tehtävät

Tehtävät palautetaan seuraavaan luentoon (17.2.) mennessä kurssiassistentille sähköpostitse osoitteeseen clt132-teacher@ling.helsinki.fi. (ks. tarkemmat ohjeet kohdasta käytännön asioita.

  • Luennolla käytiin läpi HTML 3.2:n elementtejä. Päivitä viime viikon sivusi tämän standardin mukaiseksi. Lisää esim. taulukko jos siitä on hyötyä. Valmistaudu henkisesti ensi viikon tehtäviin, joissa sivustasi tehdään HTML 4.01 ja XHTML 1.0 -standardien mukaiset.
    (Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa viikkoharjoituksissa muokattavaksi sivuksi ottaa oman harjoitustyön sivu, tai jopa koko sivusto. Harjoitustyösivuja kehittämällä lyöt kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ja työ tulee tehtyä kuin vahingossa.)
  • Tässä on hieno HTML 3.2:n mukainen sivu (tai sellaisen pohja). Miten sivu on oikein toteutettu? Mitä moitittavaa tässä toteutuksessa on, ja millaisia ongelmia siitä seuraa?
    (Tämän virheen korjaamiseen paneudumme ensi viikolla.)