Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt132: Rakenteisten dokumenttien perusteet - kevät 2006

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

3. viikon tehtävät

Tehtävät palautetaan seuraavaan luentoon (10.2.) mennessä kurssiassistentille sähköpostitse osoitteeseen clt132-teacher@ling.helsinki.fi. (ks. tarkemmat ohjeet kohdasta käytännön asioita.

  • Tunnilla käytiin läpi HTML:n peruselementtejä (p, h1-h6 jne.). Tee tämän pohjalta yksinkertainen sivu, jossa on ainakin kappaleita, esimuotoiltua tekstiä (pre-elementti) ja jollain tavoin korostettua tekstiä (kursiivi, lihavointi jne.) Sivu voi olla mistä tahansa aiheesta - esimerkiksi tulevan harjoitustyösi ensimmäinen versio.
  • Mikä seuraavissa HTML-dokumenteissa on pielessä? Katso tiedoston lähdekoodia, ja mainitse jokaisesta tiedostosta ainakin yksi virhe. (Useimmissa selaimissa tämä tapahtuu view-valikon Source- tai Page source-kohta valitsemalla.) Kaikki virheet eivät näy selaimella - miksi?

(Osaa esimerkkitiedostojen elementeistä ei ole vielä esitelty kurssilla. Älä kuitenkaan anna tämän hidastaa itseäsi; elementtien muotosäännöt ovat kaikille elementeille samat.)