Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Harjoitustyö

Kurssin arvosana määräytyy kurssin lopussa suoritettavan harjoitustyön mukaan. Ehtona harjoitustyön tarkastettavaksi hyväksymiselle on, että viikkotehtävät on ensin palautettu hyväksytysti. Harjoitustyötä pohjustetaan viikkotehtävissä, joten tästäkin syystä tehtävät kannattaa tehdä kunnolla.

Harjoitustyön arvostelu

Harjoitustyö osoittaa kurssilla käytyjen asioiden hallintaa sekä dokumentin rakenteisuudesta yleensä että läpikäydyistä rakenteisten dokumenttien kielistä (XML, XHTML 1.0/HTML 4.01, CSS). Hyvä harjoitustyösivusto on ainakin seuraavan listan kohtien kaltainen:

 • Sivusto: ainakin viisi linkein toisiinsa yhdistettyä verkkosivua
 • sekä sisällöltään että ulkonäöltään hyvin jäsennelty
 • sivujen ulkonäkö erotettu sisällöstä
 • sisältö XHTML 1.0:n tai jonkun muun DTD:n avulla määritellyn, sisällön kuvaamiseen sopivan XML-formaatin mukaista
 • ulkonäkö CSS1:n tai CSS2:n mukaista
 • kaikki dokumentit ovat sekä hyvämuotoisia että standardinmukaisia
 • Kaikkien dokumenttien lähdekoodi on siistiä: sisennettyä, kommentoitua, ei turhia elementtejä tai attribuutteja

Teknisen toteutuksen lisäksi myös rakenteisten kielten ilmaisuun kannattaa kiinnittää huomiota. Kunkin kielen tarjoamia työkaluja tulee käyttää: jos siis HTML-sivulla on taulukoitavaa tietoa, se on taulukossa. HTML-taulukoita ei sen sijaan pidä käyttää esimerkiksi sivun ulkonäköelementtien sijoitteluun; tähän löytyy parempia työkaluja CSS-muotoilukielestä.

Oma harjoitustyösivusto laitetaan näkyville nettiin, esim. laitoksen palvelimille. Harjoitustyö palautetaan lähettämällä sivuston osoite sähköpostitse suoraan luennoitsijalle (jussi.la.syrjanen(ät)ling.helsinki.fi). (Ei siis samaan osoitteeseen kuin viikkoharjoitukset.) Kerro sähköpostissasi sivuston osoitteen lisäksi myös miten (millaisilla työkaluilla) sivuston teit, mitä rakenteisia kieliä käytit ja millainen sivuston rakenne on (miten sivuston asiasisältö on jäsennelty).

Kannattaa muistaa ettei harjoitustyötä välttämättä hylätä vaikka se täyttäisikin vain osan listan kohdista. Täydet pisteet saattaa saada jopa vaikka ei tekisi harjoitustyötään listan mukaan, jos ohjeista poikkeaminen on perusteltua. Ohjeista poikkeamisesta (ja sen syistä) kannattaa mainita palautussähköpostissa.

Harjoitustyön aihe

Harjoitustyön aihe voi käytännössä olla mikä tahansa. Tässä muutamia ehdotuksia. Sivuston asiasisällöllä ei ole sinänsä mitään väliä, kunhan sivuston (ja sen nettisivujen) rakenne on hyvä.

Mahdollisia aiheita

Käytännönläheisiä, hyödyllisiä tai virallisemman oloisia

 • artikkeli aiheesta Y
 • kuvitteellisen tuotteen X sivu
 • sivu, joka käsittelee jotain kieltä
 • esitelmäkalvot sivustona (käsin tehtynä, ei kalvogeneraatorilla)
 • opassivu (kuinka korjaan auton, kuinka käytän unix:ia tms.)
 • linkkiportaali (jossa on monta sivua)

Kevyempiä

Tämän kategorian on osaltaan tarkoitus osoittaa, ettei sisällöllä todellakaan ole väliä.

 • kuvitteellisen tamagochin sivusto
 • Oskari Olemattoman (muistathan sen nollapisteilijän ATK-kurssilta) kotisivu (jossa myös tarinaa Oskarin seikkailuista)
 • psykolingvistiikkaa pinkeille elefanteille

Mahdollista on toki tehdä myös esimerkiksi oma kotisivu, mikäli sellaista ei vielä ole.