Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Uusien ja vanhojen tutkintovaatimusten vastaavuudet

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos / kieliteknologia

Kieliteknologian opintojaksojen vastaavuudet

1. luonnos, 31.5.2005
Taulukossa esitettävät opintoviikot ja opintopisteet on otettu suoraan tutkintovaatimuksista, joten vanhojen tutkimusvaatimusten mukaisia opintosuorituksia ei muunneta opintopisteiksi tämän taulukon mukaan.

Tutkintovaatimukset -> 31.7.2005

Tutkintovaatimukset 1.8.2005 - 31.7.2007

Vanha opintokohde Uusi opintokohde
Tunnus Nimi ov Tunnus Nimi op
P E R U S O P I N N O T P E R U S O P I N N O T
Ctl102 Yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille 1 ov Clt110 Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
Ctl103 Fonetiikan perusteet kieliteknologeille 1 ov Clt120 Fonetiikan perusteet 2 op
Ctl104 Morfofonologian harjoitukset 1 ov Clt111 Fonologian ja morfologian harjoitukset 3-5 op
Ctl105 Morfosyntaksin harjoitukset 1 ov Clt125 Syntaksin harjoitukset 3-5 op
Ctl106 Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 1 ov Clt113 Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 3-5 op
Ctl107 Fonetiikan harjoitukset 1 ov Clt121
Clt122
Fonetiikan harjoitukset
Johdanto puheen akustiikkaan
2-5 op
3-5 op
Ctl130 Unix-käyttöjärjestelmän alkeet 1 ov Clt130 Kieliteknologian ATK-ympäristö 2 op
Ctl160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely 2 ov Clt131 Korpusten käsittely 3 op
- - - Clt132 Rakenteisten dokumenttien perusteet 3 op
Clt190 Kieliteknologian johdantokurssi 2 ov Clt140 Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset 3-6 op
Ctl191 Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset 2 ov
Ctl132 Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi 2 ov Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat 3 op, aineopintoja
Ctl142 Automaattinen syntaktinen analyysi 2 ov Clt261 Syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat 3 op, aineopintoja
Ctl121 Kieliaineistojen tilastomenetelmiä 2 ov Clt250 Kielimoduulien evaluointi 3 op, aineopintoja
Ctl120 Matematiikan perusteita kieliteknologeille 2 ov - - -
Ctl122 Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten 2 ov - - -
Cak116 Tietokoneavusteinen kääntäminen 1 ov Cak241 Tietokoneavusteinen kääntäminen 3-5 op
A I N E O P I N N O T A I N E O P I N N O T
Ctl123 Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille 2 ov Clt230 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
Ctl230 Rakenteisten dokumenttien perusteet kieliteknologeille 2-3 ov Clt232 Rakenteisten dokumenttien käsittely 3 op
Ctl256 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 2 ov Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 3 op
Ctl272
Ctl254
Prologin perusteet
Kontekstittomat jäsennysmenetelmät
2 ov
2 ov
Clt271 Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog 4 op
Vfo251 Puhesynteesin perusteet 2-3 ov Clt220 Puhesynteesin perusteet 3 op
Ctl257 Open Source Methods for Language Technology 2 ov Clt262 Avoimen koodin kieliteknologia 3-5 op
Vfo254 Puhekorpusten käsittely 2 ov Clt222 Puheaineistot 3-5 op
S Y V E N T Ä V Ä T O P I N N O T S Y V E N T Ä V Ä T O P I N N O T
- - - Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
- - - Clt371 Syntaktisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
Ctl255 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely 2 ov Clt350 Tilastollispohjaiset jäsennysmenetelmät 3 op
Ctl332 Kieliteknologian historia 2 ov Clt310hist Kieliteknologian historia 3-5 op
Ctl256 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 2 ov Clt310fs Äärellistilaiset automaatit 3-5 op
Ctl310semw Semantic Web for Language Technology 2 ov Clt310semw Semantic Web 3-5 op
- - - Clt310ml Koneoppiminen 3-5 op
Ctl310gen Luonnollisen kielen generointi, Natural Language Generation 2-3 ov Clt310gen Luonnollisen kielen generointi 3-5 op
Ctl310dia Dialogin mallinnus 2-3 ov Clt310dia Dialogin mallinnus 3-5 op
- - - Clt310call Tietokoneavusteinen oppiminen 3-5 op
Ctl310corp Korpukset ja kieli 1-2 ov Clt310corp Korpukset ja kieli 3-5 op
Ctl310com Kaupallinen kieliteknologia 1-2 ov Clt310com Teknologian kaupallistaminen 3-5 op
Ctl310pro Projektityöskentely 1-2 ov Clt310pro Projektinhallinta 3-5 op
Ctl310ipr Tekijänoikeudet 1-2 ov Clt310ipr Tekijänoikeudet 3-5 op