Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
kpk310ont: Ontologiat - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

Tavoitteet:

  • Perehtyä ontologioihin ja niiden kieliteknologiasovelluksiin

Kurssin sisältö:

  • Määritelmiä
  • Historiaa
  • Ontologioita
  • Ontologiakieliä
  • Protege
  • Plugins
  • Rajapintoja
  • Sovelluksia
  • Harjoitustyö

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
3-5 op
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Lauri Carlson
Suoritustapa:
Datasessiot ja harjoitustyö
Paikka ja aika:
Unix-luokka
Ilmoittautuminen:

ensimmäisellä kokoontumisella

Kurssimateriaali:
Moodle