Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Kieliteknologian seminaari - 2005-2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 37
» ke 14.9.2005 Seminaarin järjestäytyminen klo 14 laitoksen seminaarihuoneessa, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros.
viikko 42
» ke 19.10.2005 Anni Laine
viikko 44
» ke 2.11.2005 Henri Airola
viikko 46
» ke 16.11.2005 Paula Sirjola, Aksentuaation ennustamisesta CART-puilla
viikko 49
» ke 7.12.2005 Anu Ylisalmi
viikko 50
» ke 14.12.2005 Antti Puurula.
viikko 3/2006
» ke 18.1.2006 Antti Puurla (graduseminaari)
viikko 4/2006
» ke 25.1.2006 Jussi Karlgrenin näyteluento aiheesta Tilastolliset menetelmät ja kielitieteelliset hypoteesit hakusysteemeissä kieliteknologian dosentuuria varten. Opetustaitolautakunnan lisäksi kaikki seminaarin osanottajat ovat tervetulleita ja muutkin asiasta kiinnostuneet.
viikko 5/2006
» ke 1.2.2005 Minna Grönroos (graduseminaari).
viikko 12/2006
» ke 22.3.2006 Seppo Nyrkkö esittelee diplomityötään, jonka otsikko oli RDF-mallien käyttö ontologiapohjaisessa dialoginhallinnassa.