Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Kieliteknologian seminaari - 2005-2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Proseminaari (Clt240)

Tavoitteet:

  • Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen suunnitelmallisesti ja tavoiteajan puitteissa.

Kurssin sisältö:

  • Gradusuunnitelman tekeminen, gradutyön esitteleminen, osallistuminen keskusteluun muiden graduntekijöiden suunnitelmista ja esityksistä.

Kirjallisuus:

Kurssin laajuus opintoviikkoina:
10 op uusien tutkintovaatimusten mukaan, 2 ov vanhojen mukaan.
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Kimmo Koskenniemi
Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn kahden lukukauden ajan ja oman työn esittely osana seminaaria.
Paikka ja aika:
Laitoksen seminaarihuone, ks. kalenterin linkkiä vasemmalla, jossa kerrotaan milloin ja millaisia istuntoja on.
Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse Kimmo Koskenniemelle

Kurssimateriaali:
(Ohjeita graduntekijöille, ks. linkki vasemmalla)