KIT Clt310ipr, 2005s:
Tekijänoikeudet

Kurssikuvaus

Esitiedot:

Tavoitteet:

Kurssin sisältö:

(Ks. luentosuunnitelmaa alempana.)

Kirjallisuus:

Varsinaisena oppimateriaalina toimivat kurssin verkkosivut. Harjoitustehtävien tekemisessä voi olla tarpeen käyttää myös aiheesta julkaistua kirjallisuutta, esim. ainakin:

Kurssin laajuus:

3 op tai 1,5 ov

HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

(?)

Opetus

Opettaja:

Anna Ronkainen, cand.jur. (oronkain@ling.helsinki.fi)

Suoritustapa:

viikottaisten harjoitustehtävien palauttaminen

Paikka ja aika:

sl verkko-opetuksena, viikottaiset luentokokonaisuudet 2005-09-12...2004-10-21(28)

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen ja lisätiedot oronkain@ling.helsinki.fi. Ilmoittautumisviestistä tulee käydä ilmi opiskelijan nimi, sähköpostiosoite, HY:n opiskelijanumero (jos on) ja tieto siitä, suoritatko kurssin opintoviikko- vai opintopistemääräisenä.

Kurssimateriaali:

Luentosuunnitelma

1. viikko (2005/37): Johdanto

2. viikko (2005/38): Tekijänoikeus

3. viikko (2005/39): Teollisoikeudet

4. viikko (2005/40): Immateriaalioikeudet, korpukset ja internet

5. viikko (2005/41): Immateriaalioikeudet ja kieliteknologiatuotteet

6. viikko (2005/42): Immateriaalioikeudet ja tutkimus

7. viikko (2005/43): Kertaus, päivitys ym.

Kommentaari

Tätä kurssiesitettä varsinkin kurssin käytännön asioihin liittyen täydentää kurssiesitteen kommentaari.


KIT-logo

$Id: esite.html,v 1.25 2007/02/01 19:51:32 oronkain Exp $