Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt270: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - syksy 2005

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin materiaalit

Kirjallisuus

BK2003
Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003.
Tärkein lähde, jota seurataan. Käytettävissä on painettua versiota vähän aiempi, johon sivuvalikossa linkki ja josta paperikopio kansiossa Unix-luokassa. Tämä aiempi versio on kurssilla käytössä siksi, että siinä on mukana kaksitasosääntöjä koskeva osuus, jota painetussa versiossa ei ole mukana.
JM2000
Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and language prodessing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. Prentice Hall, 2000.
Tähän kirjaan liittyy verkossa materiaalia, mm. luettelo Internetistä löytyvistä aihepiiriin liittyvistä ohjelmista ym.
Tässäkin kirjassa on paljon äärellistilaisista menetelmistä, mm. luvuissa 2-3 ss. 21-90 ja luvussa 3 ss. 105-118. Automaattien sulkeumaa (Kleenen tähteä) käsittelevässä kuvassa ja tekstissä ss. 50-51 on kiusallinen virhe: sekä kuva että teksti ovat väärin. Muista kirjan virheistä on luettelo verkossa.
RS
Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997.
Kokoomateos, jossa on artikkeleita erilaisista äärellistilaisista syntaktisista ja morfologisista jäsennysmenetelmistä.
ACL Anthology
Jokseenkin kaikki ACL:n ja COLINGin konferenssijulkaisujen, sekä Computationa Linguistics -lehden artikkelit löytyvät ACL Anthologyn sivuilta josta niitä voi myös systemaattisesti hakea.

Ohjelmia