Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssilla esiintyviä termejä ja lyhenteitä

Kurssilla esiintyy paljon akronymeja, joten lista yleisimmistä on koottu opiskelijoiden elämän helpottamiseksi tälle sivulle. Lista on vielä alkutekijöissään, ja kasvaa kurssin myötä. Mikäli termit ja lyhenteet osoittautuvat hankaliksi, voivat kurssille osallistujat esimerkiksi alkaa oma-aloitteisesti pitää niistä wiki-sivua. Näin kaikki voivat selittää vaikealta tuntuvia asioita ja saada apua muilta.

  • FDG - Functional Dependency Grammar
  • CG - Constraint Grammar
  • CFG - Constraint Free Grammar
  • GF - Grammatical Framework