Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt260: Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat - kevät 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssia koskevia yleisiä seikkoja ja sen julkiset materiaalit

Tämä kurssi Clt260 vastaa aiemmin pidettyä kurssia Ctl132, Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi. Jos sen on käynyt, ei tätä kurssia tule enää käydä, sillä sisällöt ovat paljolti päällekkäisiä.

Kurssin rakenne

Kurssi etenee viikoittain siten, että kuhunkin viikkoon littyy yleensä tietty teksti luettavaksi ja tietyt tehtävät tehtäviksi ja palautettavaksi sähköpostitse kurssiassistentille.

Kirjallisuus

Seuraava kirjallisuus olisi oltava kurssia suorittavien saatavilla.

  1. Richard Sproat, Morphology and Computation, The MIT Press, Cambridge, Mass. Kirjaa löytyy ainakin erinäisistä kirjastoista ja osia siitä on Yleisen kielitieteen laitoksen käytävällä olevassa kurssikansiossa. Kurssilla käsitellään lukuja 1-3, mutta niitäkään ei kaikkia kovin perusteellisesti.
  2. L. Karttunen, "Finite-State Constraints", julkaisussa Proceedings of International Conference on Current Issues in Computational Linguistics, Malaysia, 1991, ss. 23-40. Artikkelin PDF-versio verkossa Lauri Karttusen kotisivulla.
  3. K. Koskenniemi, "A Discovery Procedure for Two-Level Phonology", teoksesta L. Cignoni and C. Peters (editors), Computational Lexicology and Lexicography: A Special Issue Dedicated to Bernard Quemada, 1991, ss. 451-46.

Verkkomateriaalia

  1. Lingsoft Oy:n sivuilla olevat morfologisten jäsentimien demot