Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - syksy 2005

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • Kieliteknologian ATK-ympäristö, esim. Clt130, (tai muuten hankittu taito käyttää verkkoselainta ja sähköpostia), Yleisen kielitieteen perusteet, esim. Clt110, tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet:

  • Kurssi johdattaa ymmärtämään kielen olemusta kieliteknologian kannalta. Tavoitteena on huomata kieliteknologian merkitys ja mahdollisuudet niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa.

Kurssin sisältö:

  • Johdatusta ymmärtämään kielen olemus kieliteknologian kannalta eli kielen automaattisen tunistamisen ja tuottamisen vaativuus. Kieliteknologian merkitys ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa. Kirjoittajan apuvälineiden, vuorovaikutteisten sovellusten, tiedonhaun, kielen oppimisen ja kielen kääntämisen tärkeimmät kieliteknologiset apuvälineet. Harjoitustehtäviä kurssin teemoista.

Kirjallisuus:

  • Verkkomateriaalia, mm. kurssimoniste verkossa ja oheislukemistona osia teoksista (1) Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistcs, Oxford University Press, 2003, (2) Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000. Pääosa materiaalista on kurssin verkkosivuilla.
  • Täydentävää materiaalia löytyy kussakin kurssipaikassa ylläpidetystä kurssikansiosta. Paikallinen kieliteknologian koordinaattori (tai yhdyshenkilö) huolehtii ja tiedottaa kurssikansion sijainnista.
Kurssin laajuus opintopisteinä (tai opintoviikkoina):
3-6 op (ks. tutkintovaatimukset)
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

Opetus

Opettaja:
Kimmo Koskenniemi, kurssiassistenttina Jussi Syrjänen.
Suoritustapa:
Viikottaisiin tarkistuskysymyksiin vastaaminen sekä kurssin lopussa pidettävä kirjallinen kuulustelu. Kurssin harjoitusosio suoritetaan palauttamalla hyväksyttävästi tehdyt tehtävät. Viikkokysymyksiin vastaaminen on pakollista, mutta arvostelu suoritetaan pelkästään kirjallisen kuulustelun ja varsinaisten harjoitustehtävien perusteella.
Paikka ja aika:
Varsinaisesti kurssi suoritetaan verkossa, mutta muutamia kontaktiopetuskertoja järjestetään Helsingissä, ensimmäinen ma 31.10. klo 12. Näihin osallistuminen on vapaaehtoista.
Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen verkkoilmoittautumislomakkeella ennen ensimmäistä luentokertaa.

Kurssimateriaali:
Ks. kurssin sivujen vasenta suunnistuspalkkia. Osa materiaalista on kurssin yksityisillä sivuilla, joita varten tarvitaan salasana, joka toimitetaan kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse.